Wat doen wij?

Activiteiten

We organiseren diverse activiteiten, gericht op ontmoeting en verdieping. Je hoeft geen lid te zijn van de kerk om mee te doen!

  • Warme woensdag. Elke woensdag is de kerk open voor iedereen die een plek zoekt voor warmte, behoefte aan contact, bezinning, stilte, schoonheid of een studeer- of werkplek. Zie voor meer informatie de pagina 'Warme Woensdag'. 
  • Buurten. Onze gemeente bestaat uit 4 'buurten'. Deze buurten komen regelmatig samen en houden onderling contact.
  • Ouderensoos. Elke woensdagmorgen is van er 9.30 tot 11.30 ouderensoos in het Vorstelijk Complex. We beginnen met een opening en lied en daarna is er koffie en thee en tijd voor sjoelen, kaarten, handwerken en/of puzzelen.
  • Kring. Eens in de 2 weken komt een groep bij elkaar om met elkaar te eten en door te praten over een inhoudelijk onderwerp. 
  • Kerkcafé. Elke eerste zondag van de maand staan vanaf 14.30 de deuren van de Kerk op Zuilen open voor spelletjes, koffie, thee en gezelligheid. 

Roobolkapel

De Roobolkapel is een plek in de Geuzenwijk waar aandacht voor elkaar is. Hier kun je gezellig koffie drinken, eten en met elkaar praten. Gewoon zoals je bent. We komen er samen om te vieren en te gedenken. In de Roobolkapel vind je naast een luisterend oor ook praktische hulp. Je bent welkom.

Kerk in de wijk

We hebben contact met diverse organisaties in de wijk Zuilen en organiseren regelmatig gezamenlijk activiteiten. 

  • We onderhouden contact met andere religieuze groeperingen in de wijk: christelijk, islamitisch en koptisch. 
  • We ondersteunen de Voedselbank Zuilen. 
  • We werken samen met Oog voor Utrecht bij de opvang van eenzame ouderen.
  • We werken samen met Burennetwerk Zuilen. 
  • Met A Rocha organiseren we schoonmaakacties in de buurt in het kader van de World Cleanup Day. 

Kinderen in Kerk op Zuilen

In de Kerk op Zuilen zijn kinderen van harte welkom! Voor de allerkleinsten is er iedere zondag een crèche. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst: zij gaan tijdens de dienst met elkaar naar hun eigen ruimte. Daar wordt een bijbelverhaal aan hen verteld, met daarna een verwerking. Aan het einde van de dienst komen ze weer terug en laten ze zien wat ze hebben gemaakt of gedaan. Voor tieners is er twee keer per maand een tienernevendienst, waarin de tieners met elkaar over een onderwerp doorpraten en aan het einde van de dienst terugkomen.

Diaconie

De diaconie zet zich in voor wie hulp nodig heeft. De diaconie biedt een luisterend oor, geeft financiële bijstand en helpt zoeken naar de juiste instanties. 

Pastoraat

Wij willen omkijken naar elkaar, gemeenteleden en niet gemeenteleden. Heb je behoefte aan een gesprek of een luisterend oor?