Ondersteun ons

Je kunt de Kerk op Zuilen op meerdere manieren steunen. 

Giften

Created with Sketch.

 Om als Kerk op Zuilen te kunnen blijven vieren, ontmoeten en zoeken, hebben we uw financiële ondersteuning nodig! We zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Als u al eerder gaf, wilt u dan overwegen uw bijdrage te verhogen? Zo kunnen we met elkaar de Kerk op Zuilen een toekomst geven!

Er zijn verschillende manieren om te kunnen geven:

1. Doorlopende maandelijkse gift
Je kunt de Kerk op Zuilen een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift, door via de website van de PGU bij de digitale kerkbalans vervolgens voor optie 1 te kiezen.

2. Jaarlijks toezeggen
Je kunt de Kerk op Zuilen per jaar een bedrag toezeggen, door via de website van de PGU digitaal de kerkbalans in te vullen en bij betaalwijze voor optie 2 of 3 te kiezen.

3. Eenmalige gift
Voor de wijk Kerk op Zuilen kun je je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL59 RABO 0130 7004 79 t.n.v. PGU Kerk op Zuilen o.v.v. ‘gift’.

Je kunt een gift aan de Kerk op Zuilen jaarlijks aftrekken van de belasting. Kerk op Zuilen behoort tot de Protestantse Gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De Protestantse Gemeente Utrecht heeft wel rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie over de ANBI vind je op de website van de PGU, klik hier.

Collecte en collectebonnen

Created with Sketch.

Elke viering zijn er 2 collectes. Bijdrage aan de collecte kan met contant geld, met collectebonnen (bestellen via de website van de PGU), via de app Kerk op Zuilen of door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL05RABO0175467145 t.n.v. Diaconie PGU wijk Zuilen o.v.v. het doel. 

Actie Kerkbalans 

Created with Sketch.

In januari van ieder jaar ontvangen de leden van de Kerk op Zuilen een brief over de Actie Kerkbalans. Daarin kun je een bijdrage toezeggen voor het komende jaar. Meer informatie staat op de website van de Protestante Gemeente Utrecht