Fijn als je met ons wilt meevieren

Dit kan fysiek in de kerk of online op een plek en tijdstip die jou uitkomt. Welke vorm je ook kiest, weet dat je welkom bent. Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in Kerk op Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg 441a in Utrecht.

Zondag 25 september 2022: 10.00 uur 

Voorgangers: ds. Jochem Stuiver, Klazien Knol en Eric Nijst
Organist: Karel Demoet
Solozang en piano: Iris en Mano van Holten

In deze oecumenische vredesdienst is het thema ‘generatie vrede’. Twee vragen om alvast over na te denken: wat betekent vrede voor jou en waarom wil je vrede? Je kunt deze vragen de komende dagen ook aan iemand die je tegenkomt of huisgenoot stellen. Liefst mensen uit verschillende generaties. Antwoorden op deze vragen kun je sturen naar jochemstuiver@kerkopzuilen.nl of anoniem doorgeven via: www.menti.com/alo4mby3v13b
Deze zullen dan verwerkt worden in de dienst. Het belooft een afwisselende viering te worden voor alle generaties. Een dienst waarin we uit de lezingen en van elkaar meer kunnen leren over vrede.
Van harte welkom in de Oranjekapel of online.


Je kunt via onderstaande knop de dienst live volgen via de livestream of op een later moment terug kijken.

Collecte zondag 25 september 2022

1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Wijkgemeente


Je kunt bijdragen aan de collectie van de app 'Kerk op Zuilen' of een gift overmaken naar NL05RABO0175467145 t.n.v. Diaconie PGU wijk Zuilen o.v.v. het doel. 

Luister mee via Kerkomroep

Al onze diensten zijn ook live te beluisteren en te bekijken via de Kerkomroep. Ook zijn onze kerkdiensten daar op elk ander moment terug te luisteren. 
Werkt YouTube of de Kerkomroep niet? Dan kun je via de knop 'back-up' alsnog de dienst meekijken.