Fijn als je met ons wilt meevieren

Dit kan fysiek in de kerk of online op een plek en tijdstip die jou uitkomt. Welke vorm je ook kiest, weet dat je welkom bent. Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in Kerk op Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg 441a in Utrecht.

Zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur   

Voorganger: Ds Auli van 't Spijker
Organist: Margriet van Reekum

De dienst is live of op een later moment te bekijken via onderstaande button. Ook is de liturgie voor deze dienst beschikbaar. 

Collecte zondag 5 februari 2023

1e collecte: Kerk in Actie – werelddiaconaat 

2e collecte: Wijkgemeente


Je kunt bijdragen aan de collectie van de app 'Kerk op Zuilen' of een gift overmaken naar NL05RABO0175467145 t.n.v. Diaconie PGU wijk Zuilen o.v.v. het doel. 

Luister mee via Kerkomroep

Al onze diensten zijn ook live te beluisteren en te bekijken via de Kerkomroep. Ook zijn onze kerkdiensten daar op elk ander moment terug te luisteren. 
Werkt YouTube of de Kerkomroep niet? Dan kun je via de knop 'back-up' alsnog de dienst meekijken.