Fijn als je met ons wilt meevieren

Dit kan fysiek in de kerk of online op een plek en tijdstip die jou uitkomt. Welke vorm je ook kiest, weet dat je welkom bent. Elke zondag om 10.00 uur is er een viering in Kerk op Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg 441a in Utrecht. 

Zondag 28 mei 2023 10.00 uur  

Voorganger: ds. Jochem Stuiver
Organist: Margriet van Reekum

Vreugde die verbindt! Dat is het thema van de viering deze Pinksterzondag.
In de Bijbel is vreugde een kernwoord, het komt maar liefst 295 keer voor. 
Zo belooft Jezus (wiens hele leven bestond uit vreugde brengen) zijn volgelingen de Trooster, de Geest die hen vreugde zal brengen en leren (Joh. 16:12-24).
In een wereld waarin de vreugde vaak ver te zoeken is hopen we deze zondag die vreugde die verbindt samen met elkaar te ervaren. Het belooft een feestelijke viering te worden waarin verschillende muzikale- en zanggaven te horen zijn die we als gemeente rijk zijn! 

De viering is zowel live als op een willekeurig later moment te bekijken via onderstaande link. 

Collecte zondag 28 mei 2023

1e collecte: Kerk in Actie Zending: Bijbellezen met kinderen in Egypte 

2e collecte: Wijkgemeente

Je kunt bijdragen aan de collectie van de app 'Kerk op Zuilen' of een gift overmaken naar NL05RABO0175467145 t.n.v. Diaconie PGU wijk Zuilen o.v.v. het doel. 

Luister mee via Kerkomroep

Al onze diensten zijn ook live te beluisteren en te bekijken via de Kerkomroep. Ook zijn onze kerkdiensten daar op elk ander moment terug te luisteren. 
Werkt YouTube of de Kerkomroep niet? Dan kun je via de knop 'back-up' alsnog de dienst meekijken.